ABOUT US


บริษัทชาญมิวสิคเคิ้ล จำกัด หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า 'CMC Music' เริ่มต้นมาจากกิจการเล็กๆ ของครอบครัวชาญดนตรีกิจโดย คุณงิ่งจุ้ย แซ่เซียว ที่ผลิตกล่องใส่เครื่องดนตรีประเภทเป่าในชื่อร้าน ‘เป้งนำฮวด’ ในปี พ.ศ. 2501 และหลังจากนั้นได้ขยายกิจการมาผลิตเครื่องดนตรีประเภทเคาะให้จังหวะ โดยเริ่มจากขายกลองพาเหรดเดินแถวให้กับโรงเรียนในประเทศไทย และผลิตกลองชนิดต่างๆ ต่อมาอีกมากมาย

ในปลายปี พ.ศ. 2526 ได้ผลิตกลองคองก้าเพื่อการส่งออกต่างประเทศเป็นครั้งแรกให้กับ ‘Latin Percussion’ หรือ ที่นักดนตรีเรียกว่า ‘LP’ ถือเป็นจุดเริ่มของความสำเร็จทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องดนตรีชั้นนำระดับโลกและอีกหลายบริษัทในเวลาต่อมา

กว่า 50 ปี ของการสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญ บริษัท ชาญมิวสิคเคิ้ล จำกัด กล้าที่จะเป็นผู้นำในการทดลอง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนมุมมอง และ พัฒนาคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะเครื่องดนตรีลาตินเพอร์คัสชั่น เนื่องจากบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้เอง และใช้วัสดุที่หาได้ในประเทศไทยถึง 90% ประกอบกับ การควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านมือของพนักงานที่มีประสบการณ์สูงที่มีความละเมียดละไม ไปสู่เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้เครื่องดนตรีของ CMC MUSIC มีมาตรฐานอย่างน่าพอใจ และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่ตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศที่กำลังเติบโตอีกด้วย

บริษัท ชาญมิวสิคเคิ้ล จำกัด หรือ CMC Music เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจผลิตเครื่องดนตรีประเภทเคาะให้จังหวะอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าทำไม แบรนด์ชั้นนำระดับโลกหลายแห่งจึงต้องมาผลิตที่นี่ ความสำเร็จเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี พนักงานหลายร้อยชีวิตที่ผูกพันกับสิ่งที่พวกเขาทำ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานแต่เป็นอาชีพที่พวกเขาเหล่านี้เข้าใจว่ามันคือเครื่องดนตรี รวมถึงนักดนตรีคนไทย และนักดนตรีต่างชาติที่คอยช่วยคิด ติชม และ แก้ไขปรับปรุงกับสินค้าทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา

ที่ บริษัท ชาญมิวสิคเคิ้ล จำกัด หรือ CMC Music เราเชื่อมั่นเสมอว่าเครื่องดนตรีชั้นดีเกิดจากวัตถุดิบชั้นยอด เราจึงเสาะแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่จะสนองต่อความเชื่อของเราทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้พบว่าแผ่นดินไทยของเรานี้ มีไม้ยางพาราคุณภาพดีที่เหมาะสมต่อการผลิตเครื่องดนตรี และเป็นต้นไม้เศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้น 80% ของเครื่องดนตรีของเราจึงผลิตมาจากไม้ไทยแท้ๆ ไม้ชั้นดีที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก และนอกจากจะผลิตเครื่องดนตรีให้มีคุณภาพมาตรฐานออกมาอย่างน่าพอใจแล้ว ทางบริษัทยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตแบบลดขยะ ประหยัดพลังงาน การบำบัดของเสีย และระบบรีไซเคิล เพราะเราหวังว่า เมื่อคุณยิ้มไปกับคุณภาพเครื่องดนตรีของเรา โลกก็จะยิ้มไปด้วย